Světlo+

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vám nabídnout program pro posouzení oslunění a denního osvětlení. Uživatele, kteří znají náš program Hluk+ (výpočet hluku v území), určitě potěší obdobný design a ovládání.
Rychlý přehled ve formě printscreenů a tiskových výstupů naleznete v letáku.

Oslunění

Na začátku listopadu 2011 jsme zahájili prodej modulu Oslunění. Program vychází z požadavků ČSN 73 4301 „Obytné budovy“ a ČSN 73 0581 „Oslunění budov a venkovních prostor - Metoda stanovení hodnot“.
Výhodou je komplexní hodnocení situace z hlediska proslunění místností či oslunění venkovní rekreační plochy. Program sám kontroluje a vyhodnocuje výše uvedené parametry požadované normou ČSN 73 4301. Umožňuje posouzení vlivu velkého množství objektů i eliminaci vlivu jednotlivých objektů. Je velice názorný při řešení situace s více objekty, s domy s různými střechami (sedlová, stanová, valbová, pultová) i s balkony. Umožňuje modelovat stínění i zdmi (náspy), zástěnami.
K dispozici je podrobný manuál v pdf a online Help.

Osvětlení

Prodej modulu Osvětlení jsme zahájili na konci listopadu 2012. Modul umožňuje výpočet činitele denní osvětlenosti jak na svislé rovině (fasádě objektu), tak uvnitř místnosti.

Další informace

Každý modul lze koupit samostatně, ale cenově výhodnější je integrované Světlo+ (viz ceník), které ve verzi profi umožní načtení Dxf (Shp) souborů a automatický import domů (budov).
Další informace Vám rádi na požádání upřesníme. K dispozici je i demoverze, kterou Vám na požádání bezplatně zašleme.